دسترسی سریع
 
تاریخ : دوشنبه 9 مهر 1397     |     کد : 1000

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از تجهیز و نوسازی ماشین آلات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش واحد ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ، علیرضا اصغری مدیر عامل سازمان از نو سازی تمامی ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

وی با اشاره به مطلب فوق افزود : در راستای نوسازی تجهیزات و امکانات خودرویی شهرداری تبریز ، سازمان مدیریت پسماند اقدام به آماده سازی و تعمیر تجهیزات سبک و سنگین نموده است .

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار کرد :کلیه ماشین آلات از نظر فنی بازسازی شده و سازمان مدیریت پسماند آماده همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی  در تمامی مناطق دهگانه و سازمان های شهرداری میباشد .

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان گفت : با رویکرد های نوین و تجهیز ماشین آلات به امکانات جدید و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا بدنبال ایجاد درآمدی پایدار در سیستم شهرداری خواهیم بود .


حسن رفیعی هشجین