دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1389     |     کد : 16

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده


 آگهی فراخوان سرمایه گذاری
نوبت اول

شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه استحصال بیوگاز و احداث نیروگاه برق را با روش سرمایه گذاری مشارکتی واگذار نماید علاقمندان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 21-10-90 اسناد را به صورت حضوری به واحد سرمایه گذاری سازمان واقع در تبریز میدان آذربایجان - روبروی کارخانه شیر پگاه - سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ارائه نمایند یا با شماره تماس 04112613831 تماس حاصل یابند

مرحله اول نوبت اول : 3-10-90
مرحله اول نوبت دوم: 10-10-90راهنماي شركت در فراخوان پروژه‌ سرمايه‌گذاري شهرداري تبريز

دي  ماه سال 90

شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد ماده هفت شيوه نامه سرمايه‌گذاري و مشاركت و مصوبه مورخه 5/9/90 هيئت مديره سازمان مديريت پسماند پروژه استحصال بيوگاز و ساخت نيروگاه برق را با روش‌هاي معمول مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

****

-     علاقمندان محترم مي توانند جهت مطالعه كامل اسناد فراخوان عمومي به وب سايت  www.pasmand.tabriz.ir و يا www.investment.tabriz.ir  مراجعه نموده و در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با واحد سرمايه‌گذاري سازمان مديريت پسماند به آدرس: تبريز ميدان آذربايجان سازمان مديريت پسماند ، واحد سرمايه‌گذاري مراجعه نموده و يا با شماره تلفن هاي 4-2613831-0411 تماس حاصل فرمايند.

****

-     خواهشمند است جهت شركت در فراخوان عمومي نسبت به تكميل فرم پيشنهاد مشاركت (كه به ضميمه اسناد مي‌باشد) و مهر و امضاء آن اقدام فرموده و با پيوست نمودن مدارك درخواستي در فرم مذكور ، حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 21/10/90 به دبيرخانه واحد سرمايه‌گذاري به آدرس فوق الذكر تحويل داده و پس از ثبت در دبيرخانه، رسيد دريافت نمائيد ، افرادي كه به نحوي مدارك را ارسال نموده ولي نتوانند تا پايان مهلت مقرر از دبيرخانه شماره ثبت دريافت نمايند از شركت در فراخوان محروم خواهند بود.

*****

-     پيشنهادات رسيده در جلسه هيئت مديره سازمان مديريت پسماند شهرداري تبريز مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد و متعاقباً از پيشنهاددهندگان جهت مذاكرات فني و مالي دعوت خواهد شد و در صورت نياز نسبت به برگزاري مناقصه يا مزايده محدود در بين پيشنهاددهندگان اقدام خواهد شد. در هر صورت شهرداري در رد يا قبول يك يا چند يا كليه پيشنهادات مختار است.

****

-     صفحات يك ، دو ، سه و چهار اسناد فراخوان را تكميل و ممهور و امضاء نموده و به همراه پيوستهاي درخواستي در پاكتي قرار داده و روي آن عبارت «پاكت الف فراخوان پروژه مشاركتي بيوگاز دي 1390» را بنويسيد و سربسته نمائيد. صفحه پنجم «فرم ب» را در پاكت ديگر قرار داده و روي آن عبارت «پاكت ب فراخوان پروژه مشاركتي بيوگاز دي 1390» را نوشته و سربسته نمائيد و هر دو پاكت را به هم الصاق نموده و يكجا به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند تحويل داده و رسيد دريافت نمائيد.

****

پيشاپيش از حضور شما در فراخوان عمومي پروژه‌هاي شهرداري تبريز و ارائه پيشنهادتان سپاسگزاريم.
براي دريافت اسناد فراخوان اينجا را كليك كنيد .
PDF چاپ چاپ