دسترسی سریع
 
 مزایده و مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مزايده

آگهي مزايده عمومی

آگهي مزايده عمومی آگهي مزايده عمومی املاک
يکشنبه 11 اسفند 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی ضایعات

آگهی مزایده عمومی ضایعات آگهی مزایده عمومی ضایعات
چهارشنبه 18 دي 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین

آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین
دوشنبه 9 دي 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی بارگیری وحمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی

آگهی مناقصه عمومی بارگیری وحمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی بارگیری و حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
شنبه 9 آذر 1398

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی  تجدید مناقصه عمومی آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری از ایستگاه میانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزبه مراکزدفن و کارخانه تولید کمپوست به همراه یک دستگاه لودر با راننده جهت بارگیری
سه شنبه 30 مهر 1398

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین
سه شنبه 9 مهر 1398

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری از ایستگاه میانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزبه مراکزدفن و کارخانه تولید کمپوست به همراه یک دستگاه لودر با راننده جهت بارگیری
سه شنبه 12 شهريور 1398

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی بارگیری وحمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی
پنجشنبه 7 شهريور 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده جایگاه cng

آگهی مزایده جایگاه cng آگهی مزایده جایگاه cng
چهارشنبه 2 مرداد 1398

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398