دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 31 ارديبهشت 1398     |     کد : 1055

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-178مورخه1398/01/20 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8  به تعداد دو 2 دستگاه- با کارکرد میانگین 12ساعت در طول شبانه روز برای هر دستگاه و با قیمت پایه هر ساعت 745/200 ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير- به تعداد یک دستگاه- میانگین کارکرد 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت          419/000 ریال
محل اجرای عملیات: مراکز دفن سازمان، واقع دركيلومتر13جاده اسپيران با ميزان کل برآورد اولیه: 363/172/000/8(هشت میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار ريال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه419/000/000 (چهارصد و نوزده میلیون ریال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ31/1398/02تا 1398/03/11 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز- واحد امور قرارداد مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت14/15روز شنبه مورخه 1398/03/11 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن کنفرانس سازمان باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء و ضمیمه اسناد نموده و تسلیم نمایند.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ