دسترسی سریع
 
تاریخ : شنبه 20 مهر 1398     |     کد : 1098

سماندهای پزشکی تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند

نمایندگان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و سازمان حفاظت از محیط زیست با هدف نظارت، از پسماندهای پزشکی بیمارستان های سطح شهر بازدید می کنند.

علیرضا اصغری با اعلام این خبر اظهار کرد: بازدید مستمر و پیگیری جدی عوامل نظارت سازمان مدیریت پسماند در راستای مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی در سطح شهر تبریز به صورت گسترده در حال انجام است.

او در این باره توضیح داد: موضوع لزوم رعایت قوانین و مقررات مدیریت پسماندهای پزشکی و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عفونی از سوی تمام مراکز متخلف به صورت جدی و مستمر کنترل و با متخلفین امر، در صورت عدم رعایت ضوابط و قوانین اعلام شده در قانون مدیریت پسماندها، برابر با حکم قضایی برخورد می شود.


حسن رفیعی هشجین