دسترسی سریع
 
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398     |     کد : 1099

«پسماند و محیط زیست»، مقصد قطار دانایی دانش آموزان

کارگاه آموزشی با موضوع پسماند و محیط زیست با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و شرکت بهره برداری قطار شهری برای دانش آموزان در قطار دانایی برگزار شد.

علیرضا اصغری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در این باره گفت: دانش آموزان گروه ویژه و هدف ما در بحث آموزش شهروندی به شمار می آیند.

او افزود: هدف از اجرای چنین برنامه های متنوعی، جذب حداکثری دانش آموزان است و قطار دانایی نیز می تواند در این زمینه مفید واقع شود.

با هماهنگی های صورت گرفته، ارائه آموزش های شهروندی با موضوعات مختلف در زمینه پسماند در قطار دانایی به صورت مستمر در طول سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان نیز ادامه خواهد یافت.


حسن رفیعی هشجین