دسترسی سریع
 
تاریخ : چهارشنبه 11 دي 1398     |     کد : 1129

آموزش بازیافت و مدیریت پسماند در مدارس

آموزش بازیافت و مدیریت پسماند در مدارس با محوریت استفاده مجدد از وسایل دورریختنی و شعار " کاغذ زباله نیست " صورت می پذیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه طرح آموزشی گسترده سفیران سلامت در زمینه مدیریت پسماند در مدارس با برنامه ریزی دقیق در حال اجرا می باشد، افزود : در راستای تحقق اهداف اصلی سازمان ( کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا )، اجرای طرح آموزش بازیافت و استفاده مجدد از وسایل دورریختنی و نهادینه سازی فرهنگ " کاغذ زباله نیست " در کنار سایر سرفصل های آموزشی در مدارس صورت می پذیرد.
همچنین اصغری در ادامه گفت :  مصمم هستیم تا با همکاری مضاعف آموزش و پرورش و با توجه به بخشنامه های موجود در این زمینه و ارائه طرح های تشویقی، مشارکت حداکثری سایر مدارس در نواحی پنج گانه را تا پایان سال تحصیلی نیز داشته باشیم.


PDF چاپ چاپ