دسترسی سریع
 
تاریخ : چهارشنبه 18 دي 1398     |     کد : 1130

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی ضایعات

آگهی مزایده عمومی ضایعات

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-3850 مورخه 1398/08/21 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به  برگزاری  مزایده فروش ضایعات ذیل با شرايط اعلامی در اسناد مزایده اقدام نماید.
برای مشاهده متن آگهی لطفا کلیک کنید.


PDF چاپ چاپ