دسترسی سریع
 
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398     |     کد : 1132

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان رتبه بندی شرکتهای خدمات شهری

آگهی فراخوان رتبه بندی شرکتهای خدمات شهری

به استناد مصوبه شماره70573/52 مورخه 98/10/22 کمیته فنی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز ، بدینوسیله از کلیه شرکتهای فعال در امور خدمات شهری تنظیف دعوت به عمل می آید جهت اخذ رتبه بندی ، اصل مدارک مورد نیاز طبق فرم درج شده در  سایت سازمان مدیریت پسماند به ادرس pasmand.tabriz.irدریافت و از تاریخ 98/10/28 لغایت 98/11/17در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز واقع در میدان آذربایجان ، نرسیده به پل آجی چای تحویل و رسید دریافت نمایند.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
برای دریافت فرم لطفا اینجا کلیک کنید
 


PDF چاپ چاپ