دسترسی سریع
 
تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398     |     کد : 1148

آگهي مزايده

آگهي مزايده عمومی

آگهي مزايده عمومی املاک

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد 35 مورد از املاک در اختیار خود را با قرارداد واگذاری و با مشخصات ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده عمومی و با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد الباقی بصورت اقساط12 ماهه به فروش برساند. لذا کليه متقاضیان می توانند از تاریخ 1398/12/10لغایت  1398/12/20جهت دريافت اسناد و شرکت در مزایده به امور قرارداد سازمان واقع در ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخه 20/12/1398بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مزایده در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز باز و قرائت خواهد شد. ساير اطلاعات مربوط به مزايده در اسناد موجود مي باشد. شماره تماس:32611115-041
علیرضا اصغری - مدیر عامل
برای دریافت آگهی و لیست املاک لطفا کلیک کنید 


PDF چاپ چاپ