دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399     |     کد : 1176

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تبريز

بازدید از ماشين آلات مناطق دهگانه شهرداری

علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري از بازدید از تمامی خودروهای سبک و سنگین شهرداری‌های مناطق دهگانه تبریز توسط کارشناسان سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

اصغری گفت : بازدید از ماشين آلات شهرداری‌های مناطق دهگانه به صورت مداوم توسط کارشناسان سازمان مدیریت پسماند انجام می‌شود تا به صورت حداکثری بتوانیم هزینه‌های نگهداری و تعمیرات این ماشین آلات را کاهش دهیم.

او اضافه کرد : با کنترل های منظم و دوره ای تمامی خودروهای سبک و سنگین که توسط کارشناسان سازمان انجام می‌شود در نظر داریم تا عمر مفید و بهره‌وری ماشین آلات را تاحد امکان افزایش دهیم.

او همچنان ادامه داد : کارشناسان فنی سازمان با نظارت های دقیق بر نحوه کارکرد ماشین آلات، نیاز به تعمیر این خودرو ها و نحوه تعمیرشان تمامی سعی و تلاش خودرا می‌کنند تا به نحو احسن از بیت‌المال صیانت کنند.

اصغری در آخر از تمامی کارشناسان و کارکنان که قدم در پیشرفت کهن شهر تبریز بر می‌دارند تشکر و قدردانی کرد.


حسن رفیعی هشجین