دسترسی سریع
 
تاریخ : پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399     |     کد : 1179

حکم انتصاب

انتصاب در حراست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

در جلسه ای که باحضور مدیرکل حراست شهرداری و مدیرعامل سازمان برگزار شد براساس حکمی، سعید بهتاش بعنوان مدیر حراست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز منصوب شد

شایان ذکر است در این جلسه از زحمات چندین ساله توفیق رسولی تقدیر و تشکر شد.


                      


حسن رفیعی هشجین