دسترسی سریع
 
تاریخ : شنبه 15 شهريور 1399     |     کد : 1218

موقری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری :

برخورد با مخربین محیط زیست

نشست مشترک بین معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تبریز، نمایندگان مرکز بهداشت استان، مدیر امور آب تبریز و نمایندگان سازمان مدیریت پسماند شهردای تبریز با موضوع بررسی اقدامات تیم بازرسی در برخورد با تفکیک کنندگان غیر مجاز و انبارهای ضایعات فعال در مناطق مسکونی

امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند گزارش داد : در این نشست مدیر حقوقی سازمان مدیریت پسماند در ابتدای جلسه گزارشی جامع از اقدامات مذکور بهمراه پرونده های ارسالی به شعبات متعدد قضایی ارائه و مستندات لازم را تقدیم معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردند.

موقری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت : با مخربین محیط زیست، فک کنندگان پلمپ ها و متخلفین پسماندها الالخصوص پسماندهای بیمارستانی با شدت و حددت زیاد برخورد خواهد شد و عنداللزوم شعبات ویژه در دادسرا و دادگاه کیفری در محوریت رسیدگی های قضایی قرار خواهد گرفت.

همچنین در این نشست مقرر گردید تا اقدامات و عملکردهای تیم بازرسی به صورت ماهانه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارائه گردد.

موقری در آخر حمایت خود را از تیم بازرسی اعلام کرد و تاکید کرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز هیچ مسئولیتی قبل از بی خطر سازی پسماندهای پزشکی نداشته و امر بی‌خطر سازی بر عهده تولیدکنندگان این پسماندها است.


PDF چاپ چاپ