دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1399     |     کد : 1240

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تبريز :

تشدید نظارت بر ماشین آلات حمل بتن

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت : با ماشین آلات حمل بتن متخلف اعم از حقیقی و حقوقی(شرکتها) برخورد جدی صورت می‌گیرد.

علیرضا اصغری تصریح کرد :با اشخاصی که بدون رعایت الزامات زیست محیطی و حقوق شهروندی با حمل غیر اصولی و مازاد بر ظرفیت بونکرها با ریختن بتن و سیمان در خیابانهای سطح شهر ،اتوبانها و آزاد راهها موجبات به هم زدن تنظیف شهر را که از حقوق مسلمه شهروندان عزیز میباشد فراهم می آورند برخورد می‌شود.

اصغری ضمن تقدیر و تشکر ویژه از همکاری همیشگی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و نیروی انتظامی با سازمان مدیریت پسماند  افزود : با دستور مرجع محترم قضایی ماشین آلات و دستگاههای مذکوربه پارکینگ هدایت می‌شوند.

او اضافه کرد : هرگونه تخطی از قوانین در حوزه تنظیف شهری و حفاظت از محیط زیست غیر قابل بخشش است و با خاطیان و مخربین محیط زیست و تعدی کنندگان به حقوق شهروندان فهیم تبریز قاطعانه برخورد خواهد شد.


PDF چاپ چاپ