دسترسی سریع
 
تاریخ : پنجشنبه 4 دي 1399     |     کد : 1243

تجدید مناقصه

تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز های اخذ شده در نظر دارد نسبت به  تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
 
1- بلدوزر D8 به تعداد 2 دستگاه- با کارکرد میانگین 12ساعت در طول شبانه روز برای هر دستگاه و با قیمت پایه هر ساعت 1/800/000ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير- به تعداد یک دستگاه- میانگین کارکرد 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت1/050/000 ریال
محل اجرای عملیات در مراکز دفن سازمان واقع در جاده اسپيران بوده و ميزان کل برآورد اولیه یکساله 20/367/000/000ریال(بیست میلیاردو سیصدو شصت و هفت میلیون ریال )و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/020/000/000ریال ( یک میلیاردو بیست میلیون ریال)می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ1399/10/01 لغایت 1399/10/14 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس: تبريز-ميدان آذربايجان-بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريزمراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت13روز یکشنبه مورخه 1399/10/14 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 13/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ