دسترسی سریع
 
  صفحه اداری و مالی


علی حسین نژاد اصغری

متولد1348

کارمند رسمی شهرداری تبریز

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

قائم مقام سازمان ، معاونت فنی و اجرایی-مدیر درآمد- مدیر امور مالی - مدیر فروش

عضو کمیته فنی سازمان - عضو کمیسیون مناقصات و مزایدات سازمان

مدیر دستگاه نظارت سازمان - ناظر عالی - سرناظر عالی سازمان

مدیر ستاد اسقاط خودروهای فرسوده شهرداری - مدیر امور اداری سازمان

معاونت اداری و مالی با حفظ سمت معاون هماهنگی امور مناطق و سازمانها